Skip to main content

Огласување и промоција на огласи


Драги пријатели

Се надеваме дека уживате во користењето на бесплатниот електронски огласник Интернет Огласник. Нашата цел е да бидеме најдобра веб-страница за огласување и пребарување на вашите огласи, реклами, производи и пазарни промоции. За да постигнеме таква амбициозна цел, нашите стандарди на однесување потребно е да бидат на највисокото можно ниво. Ние максимално се вложуваме за да ви овозможиме најлесно и најубаво искуство кога го користите нашиот електронски огласник.

Ние ви нудиме бесплатно огласување на огласи на нашата веб-страница која е посетувана од илјадници посетители дневно. Доколку сакате повеќе информации за плаќањето на Интернет Огласник ве молиме посетете ги нашите Услови за употреба во делот за Плаќања.

Доколку сакате вашиот оглас да биде промовиран на Интернет Огласник ние ви ги нудиме следниве платени опции за промовирање со кои можете да постигнете поголема прегледност, посетеност и важност на огласот, реклама, продажна промоција и слично:

 • Промоција ''Промовирано''

  Вашиот оглас ќе биде објавен со нагласена позадина, во рамка и со болдиран текст во популарната галерија со промовирани огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Вашиот промовиран оглас ќе се прикажува на неколку премиум локации, на почетокот и на крајот на листата со огласи и ќе ротира со други промовирани огласи во однос на прикажувањето. Видливоста на огласот многукратно ќе се зголеми. Оваа промоција е одлична за зголемена видливост на вашиот оглас.

  Избор на период за промовирано огласување:

  15 дена - 300 МКД /300 поени

  30 дена - 500 МКД /500 поени

 • Промоција ''Нагласена позадина''

  Вашиот оглас ќе биде објавен со нагласена позадина на листата со огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Ова е супер одлична промоција со која ќе го нагласите вашиот оглас и истиот ќе биде многу забележителен.

  Избор на период за промовирано огласување:

  15 дена - 150 МКД /150 поени

  30 дена - 200 МКД /200 поени

 • Промоција ''Рамка''

  Вашиот оглас ќе биде објавен во забележителна рамка во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Со оваа промоција вашиот оглас ќе биде лесно воочлив од останатите огласи.

  Избор на период за промовирано огласување:

  15 дена - 100 МКД /100 поени

  30 дена - 150 МКД /150 поени

 • Промоција ''Болдирано''

  Вашиот оглас ќе биде објавен со болдирани букви и бројки на листата со огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Ова е одлична промоција доколку сакате вашиот оглас да се истакнува додека корисниците ги прелистуваат огласите.

  Избор на период за промовирано огласување:

  15 дена - 100 МКД /100 поени

  30 дена - 150 МКД /150 поени

Кликнете ТУКА за да додадете нов оглас на Интернет Огласник.

Ваши пријатели,

Андромеда Аналитика